Over Think Ing

Over Think Ing

How to be great at something? There's a simple habit to become great. People just overthink it. They go chasing easy, complicated ideas. Instead, what you must do is be consistent. If you want to be a writer, write for 30 days straight. If you want to be a coder, code for 30 days straight. It's simple, not easy. But consistency and becoming better each day is your only path to become great.


Cómo ser excelente en algo? Hay un hábito simple para llegar a ser excelente. La gente simplemente lo piensa demasiado. Persiguen ideas fáciles y complicadas. En cambio, lo que debes hacer es ser constante. Si quieres ser escritor, escribe durante 30 días seguidos. Si quieres ser programador, programa durante 30 días seguidos. Es simple, no fácil. Pero la consistencia y mejorar cada día son tu único camino para llegar a ser excelente.


Jak być w czymś dobrym? Istnieje prosty nawyk, który ci w tym pomoże. Ludzie po prostu za dużo myślą, a za mało robią. Często podążają za łatwymi rozwiązaniami, jednocześnie angażując się w skomplikowane pomysły. Zamiast tego, wystarczy być konsekwentnym. Jeśli chcesz być pisarzem, pisz przez 30 dni z rzędu. Jeśli chcesz być programistą, koduj przez 30 dni z rzędu. To jest proste. To nie jest łatwe. Konsekwencja i kaizen doprowadzą cię do celu.


💡
“Insecurity kills more dreams than failure ever will.” ⏤ Barack Obama