Next Era

Next Era

In this revolutionary era, innovation has no bounds as we witness the simultaneous development of robots, artificial intelligence, and brain-computer interfaces. Prepare to embark on a journey across the frontier of technological marvels, where the line between science fiction and reality blurs.


En esta era revolucionaria, la innovación no tiene límites mientras presenciamos el desarrollo simultáneo de robots, inteligencia artificial e interfaces cerebro-computadora. Prepárense para embarcarse en un viaje a través de la frontera de las maravillas tecnológicas, donde la línea entre la ciencia ficción y la realidad se difumina.


W tej rewolucyjnej erze innowacja nie zna granic, gdyż obserwujemy jednoczesny rozwój robotów, sztucznej inteligencji, a także interfejsów łączących mózg z komputerem. Przygotujcie się na podróż przez granice technologicznych cudów, gdzie linia między science fiction a rzeczywistością zaciera się wyjątkowo mocno.💡
“Success in creating AI would be the biggest event in human history. Unfortunately, it might also be the last, unless we learn how to avoid the risks.” ⏤ Stephen Hawking