Life Hacks

Life Hacks

You should grasp three realities:

  1. Anger is the most loving part of yourself. It recognizes when you are being insulted, neglected, or abused. It informs you that you need to shift your environment and locate somewhere where people would actually respect you.
  2. Anything that annoys you teaches you patience. Anyone who abandons you teaches you the value of independence. Anything that makes you angry is teaching you forgiveness. Try to view everything as a learning experience. That is how you grow.
  3. Accept individuals for who they are, but position them where they belong. You are the boss of your own life. Hire, fire and promote accordingly.

Debes aceptar tres verdades:

  1. La ira es la parte más amorosa de ti mismo. Reconoce cuando estás siendo insultado, descuidado o abusado. Te informa que necesitas cambiar tu entorno y encontrar un lugar donde la gente realmente te respete.
  2. Cualquier cosa que te moleste te enseña paciencia. Cualquiera que te abandone te enseña el valor de la independencia. Todo lo que te enoje te está entrenando para perdonar. Trata de ver todo como una experiencia de aprendizaje. Así es como creces.
  3. Acepta a las personas por lo que son, pero colócalas donde pertenecen. Tienes control total sobre tu propia vida. Contrata, despide y promueve en consecuencia.

Należy odrobić trzy lekcje:

  1. Najbardziej kochająca część ciebie to złość. Rozpoznaje sytuacje, w których czujesz się raniony, zaniedbywany lub wykorzystywany. Informuje cię, że musisz zmienić swoje otoczenie i znaleźć miejsce, w którym będą cię szanować.
  2. Cokolwiek cię irytuje, uczy cię cierpliwości. Kiedy ktoś odchodzi od ciebie, uczy cię niezależności. Wszystko, co powoduje złość, uczy cię wybaczania. Staraj się wszystko postrzegać jako doświadczenie. Tylko tak zaczniesz się rozwijać.
  3. Akceptuj ludzi takimi, jakimi są, ale znaj ich miejsce w szeregu. Masz pełną kontrolę nad swoim życiem. Zatrudniaj, zwalniaj i awansuj zgodnie z głosem swojego serca.


💡
“The future depends on what you do today.” ⏤ Mahatma Gandhi