7 Japanese Concepts

7 Japanese Concepts

Immerse yourself in the unique philosophies and ideas that have shaped the way of life in Japan. From mindfulness to the art of imperfection, discover these intriguing concepts that offer valuable insights and lessons for a more meaningful and balanced life.

Sumérgete en las filosofías e ideas únicas que han dado forma al modo de vida en Japón. Desde la atención plena hasta el arte de la imperfección, descubre estos conceptos fascinantes que ofrecen perspicacias valiosas y lecciones para una vida más significativa y equilibrada.

Zanurz się w filozofiach i naukach, które kształtują styl życia w Japonii. Od mindfulness po sztukę imperfekcji, odkryj fascynujące koncepcje, które mogą stać się twoją najcenniejszą lekcją. Dzięki nim zbalansujesz swoje życie, nadając mu głębszy sens.


 1. Ikigai

Discover your purpose in life. Determine the reason you wake up each morning. Choose something that aligns with your strengths, passions, and the needs of the world. This is what gives life meaning.

Descubre tu propósito en la vida. Determina la razón por la que te despiertas cada mañana. Elige algo que se alinee con tus fortalezas, pasiones y las necesidades del mundo. Esto es lo que da significado a la vida.

Odkryj swój cel w życiu. Określ powód, dla którego będziesz mieć ochotę budzić się każdego ranka. Wybierz coś, co współgra z twoimi mocnymi stronami, pasjami oraz potrzebami wszechświata. To nada twojemu życiu sens.

 1. Shikita Ga Nai

Let go of what you cannot change. Recognize that there are some things just out of control, and that's okay. Let go and focus on what you can change.

Deja ir lo que no puedes cambiar. Reconoce que hay algunas cosas que están fuera de tu control, y está bien. Suelta y concéntrate en lo que sí puedes cambiar.

Odpuść to, czego nie możesz już zmienić. Zauważ, że niektóre rzeczy są poza twoją kontrolą. Nie ma w tym nic złego. Zapomnij o czarno-białych momentach z przeszłości i skoncentruj się na tym, co możesz stworzyć.

 1. Wabi-Sabi

Find peace in imperfection. Recognize that nothing in life is perfect, including yourself and others. Instead of striving for flawlessness, find joy in the imperfections that make life unique.

Encuentra paz en la imperfección. Reconoce que nada en la vida es perfecto, incluyéndote a ti mismo y a los demás. En lugar de esforzarte por la perfección, encuentra alegría en las imperfecciones que hacen única la vida.

Znajdź balans w imperfekcji. Zwróć uwagę na to, że nic w życiu nie jest doskonałe. Mowa tutaj o twojej osobie i innych. Zamiast dążyć do perfekcji, znajdź radość w niedoskonałościach. To właśnie one sprawiają, że świat jest kolorowy.

 1. Gaman

Preserve your dignity during tough times. Show emotional maturity and self-control, even when faced with challenges. Remember to be patient, resillient, and understanding.

Conserva tu dignidad en momentos difíciles. Muestra madurez emocional y autocontrol, incluso cuando te enfrentes a desafíos. Recuerda ser paciente, resiliente y comprensivo.

Zachowuj swoją godność w trudnych chwilach. Wykazuj dojrzałość emocjonalną i samokontrolę, nawet w obliczu wyzwań. Pamiętaj o cierpliwości, wytrwałości i wyrozumiałości.

 1. Oubaitori

Don't compare yourself to others. Everyone has a different timeline and unique path. It's important to focus on your own progress, rather than trying to measure yourself against others.

No te compares con los demás. Cada persona tiene un cronograma y un camino único. Es importante centrarse en tu propio progreso en lugar de intentar medirte con los demás.

Nie porównuj się z innymi. Każdemu z nas czas płynie inaczej, a nasze ścieżki są rózne. Skup się na rozwoju osobistym, nie oglądając się za swoimi znajomymi.

 1. Kaizen

Always seek to improve in all areas of your life. Even small changes can add up and make a big impact over time.

Busca siempre mejorar en todas las áreas de tu vida. Incluso pequeños cambios pueden acumularse y tener un gran impacto con el tiempo.

Nigdy nie przestawaj nad sobą pracować. Tyczy się to wszystkich sfer życia. Nawet niewielkie zmiany mogą wiele zmienić, w szczególności w perspektywie czasu.

 1. Shu-Ha-Ri

It is a way of thinking about how to learn and master a technique. There are three stages to acquiring knowledge:

 • Shu: Learn the basics by following the teaching of one master. Imitating the work of great masters also falls in this stage.
 • Ha: Start experimenting, learn from masters, and integrate the larning into practice.
 • Ri: This stag focuses on innovation and the ability to apply your learning to a variety of situations.

Es una forma de pensar acerca de cómo aprender y dominar una técnica. Hay tres etapas para adquirir conocimiento:

 • Shu: Aprender los conceptos básicos siguiendo la enseñanza de un maestro. Imitar el trabajo de grandes maestros también se incluye en esta etapa.
 • Ha: Comienza a experimentar, aprende de los maestros e integra el aprendizaje en la práctica.
 • Ri: Esta etapa se centra en la innovación y la habilidad para aplicar tu aprendizaje en diversas situaciones.

To sposób uczenia się i opanywania technik. Istnieją trzy etapy zdobywania wiedzy:

 • Shu: Poznaj podstawy, podążając za naukami jednego mistrza. Imitowanie dzieł wielkich mistrzów również dzieje się na tym etapie.
 • Ha: Czas poeksperymentować, ucz się od swojego guru i wykorzystuj naukę w praktyce.
 • Ri: Ten etap dotyczy innowacji, a także umiejętności stosowania nabytej wiedzy.

0:00
/0:27

💡
“When the student is ready, the teacher will appear. When the student is truly ready, the teacher will disappear.” ⏤ Lao Tzu