How Come

How Come
 • Tobacco companies kill their best customers while condom companies kill their future customers.
 • Toothpaste tastes nice, but you never get the urge to swallow it.
 • We eat mushrooms after they're dead, and they eat us after we're dead.
 • You have woken up thousands of times, and yet you're still not used to it.
 • If the battery in your wristwatch dies, it becomes a bracelet.
 • When you count from one to two, you skip an infinite amount of numbers.
 • When you say forward or backwards, your lips move in those directions.
 • You can never beat yourself in a game of tic-tac-toe.
 • You can often tell when a dream ended, but you can never remember when it started.

 • Las compañías tabacaleras matan a sus mejores clientes, mientras que las compañías de condones matan a sus futuros clientes.
 • La pasta de dientes tiene un buen sabor, pero nunca te da la urgencia de tragarla.
 • Comemos champiñones después de que están muertos, y ellos nos comen después de que estamos muertos.
 • Te has despertado miles de veces y aún no te acostumbras.
 • Si la batería de tu reloj de pulsera se agota, se convierte en una pulsera.
 • Cuando cuentas de uno a dos, te saltas una cantidad infinita de números.
 • Cuando dices "adelante" o "atrás" en inglés, tus labios se mueven en esas direcciones.
 • Nunca puedes vencerte a ti mismo en el juego de tres en línea.
 • A menudo puedes darte cuenta de cuándo termina un sueño, pero nunca puedes recordar cuándo comenzó.

 • Spółki tytoniowe zabijają swoich najlepszych klientów, podczas gdy spółki produkujące prezerwatywy zabijają swoich przyszłych klientów.
 • Pasta do zębów smakuje dobrze, ale nigdy nie masz ochoty jej połknąć.
 • Grzyby jemy jak są martwe, a one zjadają nas po naszej śmierci.
 • Obudziłeś się tysiące razy, a mimo to wciąż się do tego nie przyzwyczaiłeś.
 • Jeśli bateria w twoim zegarku padnie, staje się on wówczas bransoletką.
 • Gdy liczysz od jednego do dwóch, pomijasz nieskończoną ilość liczb.
 • Gdy mówisz po angielsku "do przodu" lub "do tyłu", twoje wargi poruszają się w tych samych kierunkach.
 • Nie da się pokonać samego siebie w kółko i krzyżyk.
 • Czasem jesteś w stanie zorientować się, kiedy zakończył się sen, ale nigdy nie możesz sobie przypomnieć, kiedy się zaczął.

💡
“When it feels scary to jump in, that is exactly when you jump in. Otherwise, you end up staying in the same place your whole life.” ⏤ Oscar Isaac