Donate Time

Donate Time

In a world where compassion meets action, charities serve as beacons of hope, tackling societal concerns and making a difference in people's lives. Whether it's providing critical resources to those in need, advocating for environmental conservation, or promoting medical research, these organizations play an important role in creating the future.


En un mundo donde la compasión se encuentra con la acción, las organizaciones benéficas sirven como faros de esperanza, abordando preocupaciones sociales y marcando la diferencia en la vida de las personas. Ya sea proporcionando recursos críticos a quienes lo necesitan, abogando por la conservación del medio ambiente o promoviendo la investigación médica, estas organizaciones desempeñan un papel importante en la creación del futuro.


W świecie, w którym współczucie spotyka się z działaniem, organizacje charytatywne pełnią rolę latarni nadziei, zajmując się problemami społecznymi i zmieniając życie ludzi w potrzebie na lepsze. Czy to dostarczając kluczowych zasobów, zabiegając o ochronę środowiska czy też promując badania medyczne. Wszystkie wymienione podmioty odgrywają bardzo ważną rolę w kreowaniu przyszłości.


Polski Czerwony Krzyż
Najstarsza polska organizacja humanitarna będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Misją Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.
Grant the wish of critically ill children | Make-A-Wish
Make-A-Wish International helps to serve children outside the United States in 50 countries on 6 continents through its 40 Affiliates
UN World Food Programme (WFP)
We are the world’s largest humanitarian organization, saving lives in emergencies and using food assistance to build a pathway to peace, stability and prosperity for people recovering from conflict, disasters and the impact of climate change.
Action Against Hunger | Ending World Hunger & Malnutrition
More than two million children die from hunger each year. Action Against Hunger works in more than 50 countries to save lives and help children grow strong. We lead the global movement to end hunger. We innovate solutions, advocate for change, and reach 24 million people every year with proven hunger prevention and treatment programs. As a nonprofit that works across 50 countries, our 8,300 dedicated staff members partner with communities to address the root causes of hunger, including conflict, inequity, and emergencies. We strive to create a world free from hunger, for everyone, for good.
Home - European Network Against Racism
ENAR is the only pan-European anti-racism network that combines advocacy for racial equality and cooperation among civil society actors.
EMERGENCY
EMERGENCY provides free, high-quality care to people affected by conflict and poverty. We do this in a sustainable way: building healthcare facilities, training local personnel, and conducting search and rescue missions in the Mediterranean Sea.
MSF - Médecins Sans Frontières | Medical humanitarian organisation
MSF is an international, independent organisation. We provide medical assistance to people affected by conflict, epidemics, disasters, or exclusion from healthcare
Home
DEC charities are using the £158 million donated by the UK public to provide vital aid to hundreds of thousands of people, helping them on the long road to recovery.
CARE works to fight poverty and achieve social justice.
We put women and girls in the center because we cannot overcome poverty until all people have equal rights and opportunities.
United World Colleges
UWC makes education a force to unite people, nations and cultures for peace and a sustainable future
Save the Children International
Save the Children believe in a world in which all children survive, have the chance to learn, and are protected from abuse, neglect and exploitation.
charity: water | Help Bring Clean and Safe Water and Sanitation to Communities
charity: water is a global nonprofit organization on a mission to end the water crisis by bringing clean and safe water and sanitation programs to communities in need.
Movember - Changing the face of men’s health
Unite to take on mental health, suicide, prostate cancer and testicular cancer.
Otwarte Klatki - Wspólnie pomagajmy zwierzętom!
Otwarte Klatki to organizacja pożytku publicznego, pomagająca zwierzętom hodowlanym. Dowiedz się jak działamy i jak razem z nami zmieniać los zwierząt
WWF Polska | WWF - tworzymy przyszłość, gdzie człowiek i przyroda żyją w harmonii | WWF Polska.
Naszym celem jest walka o środowisko naturalne i stworzenie przyszłości, gdzie będzie miejsce dla człowieka i dla przyrody.
Fundacja Rak’n’Roll Wygraj Życie!
Rollujemy raka!

💡
“No one has ever become poor by giving.” ⏤ Anne Frank